Friday, July 23, 2010

Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam.

Tradisi membudaya ilmu, sejarah Islam perlu dihidupkan semula


Oleh Muhammad Hilmi Ramli

2010/07/22, Berita Harian.

BEKAS Canselor Universiti Chicago, Robert M Hutchins, dalam mukadimah The Great Books of Western World berkata: “Seseorang itu tidak dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya.”

Kenyataan ini nampak mudah, tetapi sukar dilaksanakan. Dalam sistem pendidikan hari ini, pembudayaan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam saja.

Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi asli dalam budaya ilmu Islam. Syarahan boleh jadi kerana empat tujuan, iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa tidak perlu terhadapnya lagi.

Kedua, untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah), tuntutan agama seperti dimaklumkan oleh al-Quran dan hadis atau makna teknikal dalam bidang tertentu seperti tawassuf, kalam, falsafah, matematik, fizik dan perubatan.

Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa, iaitu mengungkapkan dengan bahasa difahami ketika itu. Tujuan terakhir ialah memperbetulkan kefahaman serong atau meleset mengenai hal dibincangkan.

Menyedari keadaan itu, Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM), Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism, tulisan Prof Syed Muhammad Naquib Al Attas.
Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam, iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini.

Buku Islam and Secularism diterbitkan pada 1978 melalui ABIM.

Penerbitan buku itu melonjakkan nama ABIM, kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung, yang ditulis oleh seorang sarjana lebih awal dikenali dan dihormati.

Buku Islam and Secularism dibincang dan disyarahkan oleh Prof Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama enam minggu di Universiti Islam Antarabangsa (UIA), bermula 11 Jun hingga 16 Julai lalu.

Buku itu menceritakan dua sisi penting, iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat, sementara sisi kedua mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam.

Sisi awal mengungkapkan sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. Pertentangan ini diungkap sebagai pertentangan kekal kerana tamadun Barat pada hari ini bukan saja menyadur agama Kristian, bahkan perundangan Rom, faham metafizik Yunani, yang bertentangan ajaran murni Islam. Istilah sekularisme mungkin dipandang tidak ‘laku’ hari ini, berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone, Blackberry, Lionel Messi, Dubai mahupun globalisasi.

Kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latar belakang sejarah tamadun Barat, melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah asing, seperti ‘Islamic Renaisance’, ‘Muslim Martin Luther’, ‘Islamic Enlightement’.

Lahirnya kelompok Islam liberal adalah akibat kekeliruan dan kejahilan mereka mengenai sejarah di Barat dan tradisi Islam. Ia mencerminkan sikap tidak cermat memilih hal penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat.

Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari apabila hal dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan berbanding fardu ain (keagamaan).
Ketidakseimbangan amat ketara apabila hal berkaitan fardu ain diambil mudah .

Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai ini di Akademi MAS, Kelana Jaya yang mengupas betapa pentingnya penguasaan tradisi Islam.
(Versi Asal)

Memahami Falsafah Barat dan Menguasai Tradisi Islam.

Muhammad Hilmi Ramli

Robert M. Hutchins, bekas Canselor Universiti Chicago dalam mukaddimah The Great Books of Western World, “Seseorang itu tiada dikatakan terpelajar melainkan mesra dengan karya agung tradisinya”. Kenyataan ini mungkin nampak mudah dan biasa tetapi sukar dilaksanakan. Dalam suasana utilitarianisme dan pragmatisme dalam sistem pendidikan hari ini, menyebabkan lagi pembudayaan dan kemesraan terhadap karya agung yang wujud dalam sesebuah masyarakat mahupun tamadun suam-suam sahaja, ataupun sepi sama sekali.

Penghormatan terhadap karya agung yang wujud dalam Islam telah berakar lamanya. Cumanya hari ini pembudayaan tersebut tidak menjadi satu kebiasaan, bahkan pula dipandang sinis sahaja. Penghormatan terhadap karya agung dalam tradisi Islam bukan sahaja mesra dengan karyanya, tetapi menghormati si penulis karya tersebut, dengan melakukan perbincangan dan perbahasan mengenai isi kandungan buku tersebut. Sebab itulah tradisi syarahan menjadi tradisi yang asli dalam budaya ilmu Islam.

Syarahan boleh jadi kerana 4 tujuan, iaitu pertamanya menghidupkan kembali sesuatu karya yang mungkin tampak mati lantaran rasa ketidakperluan terhadapnya lagi. Kedua untuk menghuraikan makna setiap istilah utama sama ada dari segi bahasa (lughah), dari segi tuntutan agama seperti yang dimaklumkan oleh Al- Quran dan hadith, atau dari segi makna teknikal dalam bidang-bidang tertentu seperti tawassuf, kalam, fa;safah, matematik, fizik, perubatan dan sebagainya. Tujuan ketiga untuk menyesuaikan makna-makna terkandung dalam suatu matan itu dengan kefahaman semasa, iaitu dengan mengulangungkapkan dengan bahasa yang digahami ketika itu. Tujuan terakhir ialah untuk memperbetulkan kefahaman yang serong atau meleset tentang hal yang dibincangkan. (Abdul Latif Abdul Razak, 1998)

Menyedari keadaan itu, Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM), Curiosity Institute (CI) dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah mengadakan syarahan teks sebuah karya penting abad ini iaitu Islam and Secularism, tulisan Prof. Syed Muhammad Naquib Al Attas. Syarahan teks ini cuba menghidupkan kembali tradisi pembudayaan ilmu yang asli dalam Islam, iaitu membahaskan dan mengadakan perbincangan ke atas sebuah karya yang dianggap karya agung untuk umat Islam abad ini.

Buku Islam and Secularism pertama kali diterbitkan ialah pada tahun 1978 melalui Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Prof. Syed Muhammad Naquib telah memberi kepercayaan kepada ABIM, sebagai pertubuhan belia Islam yang ketika itu mula dikenali ramai dan berpengaruh. Dengan terbitnya buku tersebut, telah melonjakkan lagi nama ABIM dalam peta dunia, kerana berupaya menerbitkan sebuah karya agung dan penting, yang ditulis oleh seorang sarjana yang lebih awal dikenali dan dihormati.

Dengan buku tersebutlah telah membina pandangan alam Islami kepimpinan ABIM ketika itu, yang akhirnya berupaya dikatakan mewarnai ‘kebangkitan Islam’. Di sebalik beberapa kelemahan era yang dikatakan ‘kebangkitan’ itu, ada beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada usaha mereka. Faktor kemantapan rasa yakin mereka terhadap isu-isu Islam yang mereka juarai, ada kaitanya dengan siri pembacaan Islam and Secularism ketika itu. Itu juga ditambah dengan sikap mesra mereka dengan sarjana dan karya yang ditulisnya, menyebabkan mereka tidak tumpah seperti metafora yang digemari oleh Isaac Newton, iaitu ‘kesarjanaan (keyakinan dan kemantapan) Barat kerana berdiri di atas bahu Gergasi (barisan idea-idea dan gagasan-gagasan pemikir dan ahli falsafah Barat)’. Mereka kecil, tetapi rasa teguh dan yakin kerana berdiri di atas ‘bahu gergasi’.

Kemudian buku tersebut diterbitkan di bawah International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada tahun 1993. Pengiktirafan sama ada secara rasmi atau tidak, terus diberikan kepada karya tersebut. Kemudian hadir Sheikh Hamza Yusuf menziarahi Prof Al-Attas sekitar 2003, apabila mengatakan buku tersebut telah dibaca kulit ke kulit dan merubah dan mengukuhkan secara sempurna kefahaman beliau tentang isu yang ditulis dalam buku tersebut. Ini kerana pengalaman sebenar beliau hidup di Barat dan pernah melalui kehidupan sekular dan bukan Islam mengukuhkan lagi kebejatan nilai yang wujud di Barat, dan perlunya kepada penguasaan tradisi Islam.

Buku Islam and Secularism telah dibincang dan disyarahkan oleh Prof. Madya Dr Muhammad Zainiy Uthman selama 6 minggu berturut-turut di Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Gombak, bermula 11 Jun sehingga 16 Julai, setiap Jumaat malam, 8.00- 11.00 malam. Perbincangan yang mengambil masa 3- 3 jam setengah telah menarik minat sebilangan golongan muda dan pelajar yang serius dalam pembinaan tradisi keilmuan. Ada yang hadir di kalangan peguam, pekerja bank, pensyarah muda, usahawan muda, pelajar sarjana, mahasiswa, pembekal buku, tidak kira lelaki mahupun perempuan, mempunyai latar belakang pengajian Islam ataupun tidak. Mereka menunjukkan keseriusan untuk mendalami isi kandungan karya tersebut yang semenangnya telah terbukti menjadi ‘crowd puller’, walaupun tanpa promosi dan iklan yang berlebihan.

Kelas yang sentiasa penuh dengan kehadiran 40-50 peserta setia, menampakkan lagi ketekunan mereka untuk mengikuti siri perbincangan tersebut. Buku tersebut secara umum menceritakan 2 sisi ataupun bab yang penting, iaitu kegentingan dan perlunya kita memahami tamadun Barat, dan sisi keduanya ialah pentingnya kita mempunyai pandangan alam Islami yang berpandukan tradisi Islam.

Sisi awal mengungkapkan mengenai sejarah pertentangan antara Barat dan Islam yang tidak boleh dielakkan dari dulu sehingga sekarang. Bahkan pertentangan ini diungkap dalam buku tersebut sebagai ‘permanent battle’, kerana tamadun Barat yang ada hari ini bukan sahaja menyaduri agama Kristian, bahkan perundangan Rom, faham metafizik Yunani, yang semuanya bertentangan dengan ajaran murni Islam. Evolusi agama dan budaya di Barat telah melahirkan beberapa komponen penting pemikiran yang mewakili zaman mahupun tokoh yang mencetuskannya.

Istilah sekularisme boleh jadi dipandang tidak ‘laku’ hari ini, berbanding istilah popular dan kontemporari seperti Iphone, Blackberry, Lionel Messi, Dubai mahupun globalisasi. Ini kerana ketidakfahaman masyarakat, terutamanya golongan terpelajar, dan ditambah pula juga dengan pentakrifan yang tidak tepat dan benar, menyebabkan istilah sekularisme dianggap hanya istilah yang biasa dan serba difahami. Istilah sekularisme boleh dikatakan istilah yang sudah bertapak dalam kamus pemikiran masyarakat Islam, yang biasanya menjadi fahaman kebiasaan, yang banyak dibantu oleh ‘common sense’, iaitu pemisahan antara agama dan politik ataupun agama dan kehidupan harian.

Kita tidak katakan fahaman ini tidak benar sama sekali, akan tetapi tidak sempurnya. Sekularisme hari ini telah berdiri bukan sebagai istilah, tetapi sebuah program falsafah yang cuba mempengaruhi masyarakat sejagat, tidak kira Islam atau bukan Islam. Program falsafah itu yang dinamakan ‘sekularisi’ (secularization), sebuah proses menjadikan sekularisme sebagai satu arus hidup, sama ada melalui program yang disedari ataupun tidak, sama ada melalui jentera pendidikan atau kuasa, sama ada melalui orang Islam sendiri ataupun orang yang serba sekular.

Hal ini yang dikupas secara tuntas dalam karya Islam and Secularism. Sejarah agama Kristian yang peringkat awalnya dikatakan berpandukan kepada agama wahyu, telah melalui episod yang genting dan sentiasa mendebarkan. Ini kerana ahli teologi dan falsafah Kristian mereka sendiri yang mengisytiharkan agama Kristian perlu disekularkan!, demi menjadikan Kristian sebuah agama yang relevan dan diterima arus perdana.

Hal yang sedemikian ialah kerana masalah asas agama Kristian itu sendiri, yang pertamanya tidak mempunyai teks asal agama mereka. Tidak seperti Islam yang mempunyai Al- Quran yang dipelihara kemurniaannya oleh Allah. Bible bagi mereka ialah salinan tulisan Paul selepas beratus tahun kematian Nabi Isa. Ia menyebabkan kata kunci penting dan tafsirannya sentiasa terbuka kepada pelbagai tafsiran. Akhirnya tidak ada hal yang tetap dan konsisten dalam kitab mereka. Keduanya, sikap ekstrem dan kejam kebanyakkan paderi dan gereja ketika abad ke-12 dan 13 yang menentang ilmu-ilmu baru, menyebabkan lahir golongan pemberontak yang anti gereja. Ini kemudian menyebabkan lahir gelombang ‘manusia baru’ atas nama humanisme yang mengangkat darjat manusia sebagai ‘tuhan’, apabila mempunyai kuasa mutlak. Penciptaan dan kecanggihan sains dan teknologi meyakinkan lagi bahawa agama Kristian tidak ada lagi peranan yang boleh dimainkan.

Latarbelakang tamadun Barat inilah yang menjadi isi penting buku Islam and Secularism yang perlu dihadami. Kesilapan dan kekeliruan sesetengah umat Islam ialah apabila menjadikan latarbelakang sejarah tamadun Barat, melalui sejarah agama Kristian untuk digunakan dalam agama Islam. Sebab itu ada kecenderungan melabel istilah-istilah asing, seperti ‘Islamic Renaisance’, ‘Muslim Martin Luther’, ‘Islamic Enlightement’, lahirnya kelompok Islam liberal dan sebagainya adalah akibat kekeliruan bahkan kejahilan mereka tentang akar sejarah di Barat dan juga tradisi Islam. Ia juga mencerminkan ketidakcermatan mereka memilih hal-hal yang penting yang boleh diambil daripada kebaikan Barat kerana Nabi Sallahu’alahi Wasalam ada bersabda, ‘Hikmah itu milik Mukmin, ambillah di mana sahaja ia’.

Gaya hidup sekular juga terjadi tanpa disedari, apabila hal-hal yang dianggap fardu kifayah (keduniaan) diberi keutamaan yang maha tinggi, berbanding hal-hal fardu ain (keagamaan), terutamanya apabila jentera pendidikan dan politik memainkan dasar dan polisinya. Ketidakseimbangan amat ketara apabila golongan dalam fardu kifayah mengambil mudah hal-hal fardu ain.

Kesimpulan daripada itu, sekali lagi Himpunan Keilmuan Muda (HAKIM) dan Curiosity Institute (CI) akan menganjurkan Kolokium Satu Hari Islam dan Sekularisme pada 24 Julai, bertempat di Akademi MAS, Kelana Jaya. Kolokium ini merupakan kemuncak kepada siri perbincangan 6 minggu berturut-turut buku Islam and Secularism, yang akan mengupas secara tuntas pentingnya penguasaan kepada tradisi Islam.

Antara kertas kerja yang dibincangkan ialah ‘The Recovery of Adab: Islamic Education in Action’ yang diangkat sebagai pembentang utama, oleh Prof Wan Mohd Nor Wan Daud, Felo Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kemudian disusuli oleh Dr Adi Setia, Dewesternization and Islamizing Science: Operationalizing the Neo-Ghazalian-Attasian Vision’, Dr Syamsuddin Ariff, The Concept & Experience of Religion in Islam: Bringing Modernity into the Ambit of Tradition dan Prof. Madya Dr Muhammad Zainiy Utman, ‘Islamization of History: The Case of Malay Archipelago’.

Kemuncak Kolokium itu ialah Syarahan Perdana oleh Prof. Syed Muhammad Naquib Al Attas, yang akan berucap mengenai ‘Dewesternization of Knowledge’.

Pihak HAKIM dan CI menjemput semua masyarakat yang berminat untuk membangunkan tradisi keilmuan Islam, dengan menghadiri Kolokium Islam dan Sekularisme ini. Kesudiaan sarjana besar, Prof. Syed Muhammad Naquib Al Attas berucap merupakan satu peluang yang jarang-jarang boleh berlaku untuk masa mendatang.Tuesday, November 03, 2009

CHRISTIAN TRANSLATION OF THE TRIUNE GOD USING THE TERM ALLAH: A CASE OF WORLD WRONGLY USED

CHRISTIAN TRANSLATION OF THE TRIUNE GOD USING THE TERM ALLAH: A CASE OF WORLD WRONGLY USED

I. The Important of Language in Connection with Mind and Religion

It was reported that Peter Lombard’s Four Books of Sentences recorded the following concern of Jerome, on “heresy arises from words wrongly used”.

Those remarks by St Jerome of Stridonium (d.420), who was regarded as the most learned of the Latin Fathers, clearly reflected how paramount the important of language was for him, particularly in relation to theological matters.

The fact is, that there is a profound connection between language and reason, as words and term connote what is conceptualized or understood by the mind.

To quote Prof. Dr Syed Muhammad Naquib al-Attas’s latest work Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam (Penang:USM,2007), “bahasa merupakan alat akal fikri yang sekaligus juga mempengaruhi pemikiran si penggunanya.” That is to say, “language is the instrument of the reasoning of its users.”

For one may well ask, what is the purpose of language if not to make true meanings of words become intelligible to the mind? And as such, what is the fundamental purpose of language if not to project the worldview of its users in a faithful manner?

Because using language correctly is a cognitive action, it is imperative for its users to be meticulous in its “correct usage” as well as in the pursuit of its “authentic meaning.”

As far as fundamental religious matters are concerned, to use language incorrectly introduces confusion to the mind of its users. Words wrongly used will inevitably impinge upon semantic change in theological concepts and the way one views reality and truth.

Hence, the pressing need to exercise constant vigilance in detecting erroneous linguistic usage.

II. The Grammar of Christian Triune God

In the Christian context, it is in order to avoid such heresy arising from the erroneous use of words and terms that St Thomas Aquinas (d.1274) said this in his Summa Theologica: “when we speak of the trinity we must proceed with care”.

As if anticipating detractors who would argue that the quest for right words in divine matters is “toilsome”, Aquinas insisted that it was well worth the effort. St Augustine (d.430), who was arguably the most important Christian thinker after St Paul, said that in comparison to the wrong usage in theology, “nowhere is error more harmful.”

Following another eminent doctor of the Western Church, St Hilary of Poitiers (d.c 367), Aquinas advised Christians to shun the term the “singular” God, as that would exclude their notion of God whose essence their notion of God whose essence is common to the three distinct Hypostases.

Likewise, Aquinas advised Christians to avoid the term the “only” God, as the adjective “only” (Latin unici) would take away their notion of the number of Devine Persons. In Aquinas’s words, “We do not say ‘the only God,’ for Deity is common to many”: referring to their belief that deity is common to the co-eternal Persons: the Fether, the only-begotten Son, the Holy Ghost.

III. Translation of the Triune God using the term Allah:

A Case of Word Wrongly Used

Naturally, I find that there are many contradictions between what was advised by Aquinas, who was the foremost Western theologian of the Church, with the concerns of a few Malaysian Christian leaders recently highlighted in our media. While Aquinas advised his co-religionist to exclude from God the idea of “singularity” or “uniqueness”, a few Christians in Malaysia (or in any country for that matter) insist on translating their notion of triune God using the term Allah

IV. “He is Allah, the Absolute One…”(al-ikhlas, 112), etc.

But there a fundamental issues they have to address first without confusing themselves and creating linguistic anarchy, because among the firmly integral purports of the term Allah are al-Ahad (the Absolute One), al-Wahid (the Absolute Unique) and al-Witr (the Absolute Singular, the Unequalled) Who has no son, nor father, nor partner, nor likeness.

These purports have been mentioned by way of describing who Allah is in the Qur’an as well as in its interpretation by the authentic traditions of the Prophet Muhammad, who is, for that matter, considered by experts as the most eloquent of the Arabs.

In order for us to see how those worldviews are contrasted to each other, and hence to be careful in our translation, it is sufficient to compare the abovementioned statement on God by Aquinas with the following. Commenting on the meaning of al-Wahid al-Ahad, Muhyiddin Ibn al-‘Arabi (d.1240) had simply this to say his Futuhat Makkiyyah: “Allah is Unique, the Absolute One with respect to His godhead, there is no God (Ilah) except He.”

As far as the authentic meaning and correct usage of the term Allah throughout the ages are concerned, the Tahdhib of al-Azhari (d.980) and the Lisan al-‘Arab of Ibn Manzur (d.1311) have documented that, excepting Allah, there is no being to whom the purports of al-Wahid and al-Ahad are applicable together, or to whom al-Ahad is applicapble alone. ”Verily,I,-I alone-am Allah: there is no God (Ilah) but I: therefore worship Me” (the Qur’an, Ta Ha, 20:14).

V. Allãh is a Proper Name; God is a Common Name

That is why the term Allah is proper name which is never shared by others throughout the history of language. The term Allah is not “communicable both in reality and in opinion”, if we want to use Aquinas’s technical terminology.

On the contrary, such terms as Ilah (God in Arabic), Tuhan (God in Malay) or God (in English) are communicable, and have indeed been used to others. Earlier, we have note Aquinas’s assertion that the term God is common to the three Summa Theologica which explains the statement an eastern theological doctor of the Greek and Latin Churches.

VI. Allãh is a Proper Noun; God is an appellative Noun

Now, according to St John of Damascus, the term God in Greek as well as in Latin (theo) is a derivative, from either of these three root-words. It is either from a particular word which means “to cherish all things”, or from another word which means “to burn” (for the Christian God is “a consuming fire”, according to St John), or from another word which means “to consider all things”.

Marshalling his argument on that premise, Aquinas concluded that the name God in this context is not a proper noun. On the contrary, it is an appellative noun, or a title, for its signifies the divine nature in the possessor, either in the sense that He is the “Cherisher”, the “Taker of account of everything”, or the “Comprehender of everything”, and so on.

VII. Allãh Has No Plural; God’s Plural is Gods

Aquinas also corroborated his significant conclusion by the fact that the term God has plural (Gods), as in the Biblical text “God presides in heavenly council; in the assembly of the Gods he gives his decision… I have said, You are Gods” (Psalms 82.1,6).

Here, the argument on the right to translate a common noun God using the proper noun Allah crumbles; it is only correct to translate God using Tuhan. As far as the proper noun Allah is concerned, it has absolutely no plural, reflecting the notion on the One and Only God whose Essence absolutely excludes the purport of consisting of three distinct co-eternal persons, whether in the imagination, in actuality, or in supposition.

“Do not say:’Trinity’.Desist [from this assertion] it is better for you! Allah is but the Only God (Ilah Wahid); Glory be to Him-that He should have a son!” (The Qur’an, al-Nisa’,4:171)


VIII. The Proper Noun Allãh Neither Belongs to Any National Language Nor a Derivative

Furthermore, the fact that it is a proper noun alone renders erroneous the critical assumption that the term Allah belongs to a notion language and is an Arabic derivative. Indeed, for those who care enough to check the truth, such an absurd claim has long been debunked as inconsistent with the rules of the Arabic language itself by authorities like Ibn al-Barri, a-Layth and al-Khalil (d.160/777) in his Kitab al-‘Ayn.

Al-Zabidi, in his Taj al-‘Arus, remarked that “the most sound view on the name Allah is that it is a proper noun given by the Essence, the Necessary Being. The name Allah combines the attributes of Perfection altogether, it is a non-derivative word.”

Then, al-Zabidi (d.1790) quotes he authority of Ibn al’Arabi (d.1240), who stated that “the term Allah is a proper name denoting the real and true God (al-Ilah al-Haqq), a denotion that comprises all the Unique most beautiful Divine Names.”

Last but far least on the “correct usage” and “authentic meaning” of the term Allah, al-Tahanawi (d.1745), in his dictionary of the technical terms relating to metaphysics, the Kashshaf Istilahat al-Funun, stated that “it is inspired to His servants that the real name Allah is a proper name of the Essence… The verifiers (al-Muhaqqiqun) holds that the name Allah is a non-derivative word; indeed, it is an extemporized proper name (ism murtajal) as it can be described but does not describe.”

NOTE

Dr. Mohd Sani Badron
Senior Fellow / Director,
Centre for Economics & Social Studies
Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM)

Paper presented in Seminar Ta’dib Islami, held by Angkatan Belia Islam Malaysia, Kompleks Anjung Rahmat, on Sunday 24th February 2008. The original paper was submitted to The Star for IKIM views weekly column on 12th February 2008; however, for unknown reason, The Star at it’s own discretion had declined to print the article.

This paper is not intended to be exhaustive a other important aspects of the same issue have been identified and resolved by Dr Syed Ali Tawfik al-Attas (Director-General, IKIM), “Kemelut Pemikiran Agama,” Mingguan Malaysia 6 January 2008 and Md Asham Ahmad (Fellow, IKIM) in an unpublished article, “Do You (Really) Believes in Allah?”. For both see Appendices.

Tuesday, October 27, 2009

Drama Kehidupan

Alhamdulillah, saya baru menerima seorang lagi ahli keluarga yang baru pada Rabu yang lepas, 21 Oktober 2009. Isteri saya, Ruzieta Mohd Jusak selamat melahirkan bayi lelaki, 3150gm, pada 21 Okt, jam 7.24mlm di Hospital Pusrawi, Kuala Lumpur. Tiada kegembiraan yang mahu diucapkan, selain mengucapkan syukur dipanjangkan kepada Allah Ta'ala yang maha besar. Anak-anak merupakan amanah yang perlu dididik dan dibentuk supaya boleh menjadi penerus saham akhirat kita nanti. Nampaknya Balqis sudah menjadi Kak Long, dan mesti tunjuk tauladan yang baik kepada adiknya kelak;-)

..................................................................


Dalam tempoh beberapa hari ini, ada 3-4 berita kematian singgah di telinga saya. Sememangnya, berita-berita ini ada kaitannya dengan merek
a yang benar-benar rapat dan saya kenal. Antaranya ialah anakanda kepada Ust Ramadan Fitri dan istri, yang meninggal kerana berlaku gegaran di otak adik kecil tersebut. Bayi berumur 4 bulan yang bernama Nur Fatimah telah dijemput Allah Ta'ala setelah hampir seminggu dalam keadaan koma. Kemudian Dr Zainuddin, Jaafar abang kepada saudara Naim Jaafar, yang pernah menjadi pensyarah UIAM, Presiden KISDAR dan Ahli Jawatankuasa ABIM Pusat, termasuk Panel Syariah Affin Bank suatu ketika dahulu. Juga umi mertua kepada saudara Firdaus Khairi, yang merupakan keturunan Ust Abu Bakar Semanggol, Perak.

Yang paling sayu ialah pada 26 Oktober, Isnin, apabila kemalangan yang menimpa 4 beranak (ibu, 2 anak dan cucu) di Putrajaya (Berita 1), (Berita 2). Sebenarnya keluarga yang terlibat ada kaitan saudara dengan saya, apabila anak sulung Allahyarham, saudara Dahri berkahwin dengan sepupu saya, Khairun Nisa Yaakob. Bahkan, anak ketiga Allahyarham, Dr Madiha berkahwin dengan sahabat saya, saudara Ikhram (bekas Exco PKPIM). Saya mendoakan agar keluarga Hj Zawawi, ayah mertua Ikhram dikurniakan kesabaran dan ketenangan. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa mereka yang telah dijemput, menemui Allah Ta'ala lebih awal daripada kita.
(PERODUA Kancil dan Proton Saga yang bertembung di Kilometer 1.5, Persiaran Selatan, Jalan Kajang-Dengkil, dekat Putrajaya, tengah hari semalam.)

Berita-berita kematian ini hanya mengingatkan kita, bila-bila masa sahaja kematian boleh menjemput kita. Sejauh mana persediaan kita menghadapi kematian. Bersediakah kita meninggalkan/ditinggalkan oleh orang kesayangan kita. Semua ini menuntut muhasabah yang beterusan, supaya kita dapat menghadapi kematian dengan tenang dan bersedia.

Ya Allah, Ya Tuhanku! Ampunilah aku dan dia, dan gantikanlah dia buatku dengan gantian yang baik! – maka aku pun mengucapkannya seperti yang diajarkannya, lalu Allah telah menggantikan dia buatku dengan orang yang lebih baik daripadanya ( Abu Salamah), iaitu dengan Muhammad s.a.w (Riwayat Muslim)


...................................................................

Sekadar perkongsian National Unity Forum anjuran ASLI, di Sunway College pada 26 Oktober lepas, sebelum ke Putrajaya menziarahi keluarga mertua Ikhram yang ditimpa kemalangan.

Secara umum, program yang baik dan berkesan. Ramai tokoh dan pemimpin hadir membentang idea. Slot saya forum terakhir bersama YB Tony Pua (DAP), Ng Yeen See (SEDAR), Stephen Doss dan Fadiah (Bar Council).

1) Saya menggunakan hujah yang dikemukan oleh Prof Al Attas mengenai elemen-elemen yang boleh menyatukan semangat perpaduan di negara yang sifatnya multi-racial, multi-cultural dan multi-religious, seperti Malaysia. Bagi beliau, berpandukan negara-negara yang ada, antara 4 faktor yang boleh mengikat kesatuan, ;

a) Ras bangsa- China dan India sedikit sebanyak menjadikan bangsa mereka sebagai faktor perpaduan di kalangan mereka. Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa, justeru, ada kekangan untuk menjadikan 'bangsa' sebagai faktor pengikat sesama warganegara.

b) Bagasi sejarah- Amerika dan Eropah, walaupun pernah berpecah, tetapi berkongsi idealisme yang sama, iaitu berpandukan faham ketamadunan Barat mereka yang mengikat, bermula sejak zaman Yunani lagi. Di Malaysia, Melayu, Cina dan India mempunyai bagasi sejarah yang berbeza. Melayu yang ramai menumpahkan darah semasa kemerdekaan, Cina dan India dibawa oleh British untuk bekerja di sini. Jadi, tidak ada titik perkongsian yang boleh dirasai bersama.

c) Agama- Boleh memainkan peranan melalui Islam, Kristian, Yahudi dan lain-lain. Masalah di Malaysia juga, sesama Islam berlaku perpecahan, apatahlagi mahu mewujudkan perpaduan sesama agama yang lain.

Perkara terakhir yang tinggal bagi negara Malaysia ialah Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, telah termaktub di Perlembagaan dan merujuk kepada bahasa asal wilayah Nusantara ini. Sebab itu, buat masa ini, bahasa Melayu boleh menjadi faktor penyatu, kerana bahasa boleh membentuk kerangka fikir yang sama, berdasarkan konsep-konsep yang penting yang ada dalam bahasa Melayu. Contohnya, istilah 'adil' yang difahamai sebenar ialah meletakkan sesuatu di tempatnya (put thing into proper place). Jika bahasa Inggeris digunakan, maka 'adil' membawa maksud justice, equality, ataupun kesamaan/ saksama. Sebab itu jika orang Melayu faham 'adil' yang sewajarnya, maka Cina dan India juga memahami hal yang sama. Sebab itu tidak akan timbul soal menuntut sesuatu hak yang melampau atau menuntut kesamaan agama, bangsa atau jantina, jika tahu bahawa perlu 'adil', bukan saksama. Istilah lain seperti 'kebenaran' yang kita fahami perlu bersandarkan sesuatu yang tetap, konsisten dan pastinya wahyu. Jika ini difahami, maka ancaman pemikiran, sama ada Islam Liberalnya, non-Muslimnya dll boleh diatasi secara bersama, kerana mereka mempromosikan 'truth' dalam BI yang ada pengaruh sekular yang membuang peranan agama.

2) Ini telah menimbulkan 2-3 persoalan oleh peserta yang dituju khas kepada saya. Antaranya, mengapa kita menekankan bahasa Melayu, apa pendirian kita dalam dilema bahasa Melayu vs bahasa Malaysia, termasuk soal2 lain yang berkaitan agama, seperti jika sekolah mahu menjadi pusat perpaduan, mengapa banyak sekolah kebangsaan memasang lagu nasyid kuat-kuat?.

3) Bagi saya, masalah masyarakat yang terlalu demokratik ialah apabila semua boleh bercakap, mengkritik tanpa adab, mengemukan pandangan tentang agama, walaupun semuanya tiada wibawa. Bagi Islam, kita mengangkat hak kebebasan bersuara, tetapi bukan bermakna semua boleh bercakap apa sahaja. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat demokrat yang contohnya melalui program seperti itu. Ini demokrasi moden yang siapa yang bercakap banyak/ advokasi/ vokal maka mereka yang boleh membentuk 'public opinion'. Jika organisasi Islam/pemikir/ ilmuwan/sesiapa sahaja, walaupun di pihak kebenaran, tidak bersuara, maka kita tewas dalam membentuk 'public opinion'. Ini yang SIS dll boleh menang sebab vokal, walaupun tidak benar sangat isinya.

4) Tambahan pula, bila banyak versi tentang perpaduan, maka apa faktor pengikat yang mengikat semua idea dan pandangan tersebut? Bahkan, adakah sama tarafnya idea yang kita kemukakan, berdasarkan faktor ilmiah (peranan bahasa) dengan idea lain yang mungkin bertentangan dengan dasar negara ini. Ini akhirnya kekusutan yang berlaku. Ini soalan yang saya tanya kepada penganjur, kerana apa resolusi selepas program itu?

5) Bagi saya, organisasi Islam/Pemikir/Ilmuwan/ indvidu yang serius dengan agama perlu memainkan peranan strategik dan mengisi demokrasi moden ini, kerana ramai yang bersuara, tetapi ramai juga yang mengeluarkan pandangan yang keliru, sesat mahupun bertentangan dengan prinsip utama.

6) Langkah seterusnya ialah:

a)Memantapkan kefahaman/ ilmu, di semua peringkat tentang realiti masyarakat kita dan hujah-hujah yang boleh membalas mereka.
b) Memartabatkan bahasa Melayu dengan sewajarnya, sama ada dalam emel, mesyuarat dan sebagainya sebagai usaha pemartabatan Melayu secara menyeluruh.
c) Mempromosikan budaya 'engage' dengan kelompok ini, dengan hujah yang kuat dan berkesan

Thursday, September 17, 2009

Dalla Barakah dan Ramadan

Ramadan bakal melabuhkan tirai. Alhamdulillah, berkesempatan menyambut Ramadan selama 2 minggu (22/8- 4/9/09) di Tanah Suci satu pengalaman yang mengasyikkan. Saya ucap terima kasih kepada En Kamarul (CEO) di Affin Islamic Bank kerana memberi kebebasan dan peluang yang terbuka luas untuk belajar dalam Affin Islamic. Jika diikutkan usia yang masih junior di tempat kerja, sepatutnya sukar untuk mendapat pengalaman seperti ini. Ramai yang sudah bertahun-tahun kerja tetapi tiada rezki untuk mendapat pengalaman seperti ini.

Misi ke Tanah Suci ialah menghadiri Konferens Dalla Baraka yang saban tahun diadakan. Konferens diadakan pada bulan Ramadan, tahun ini merupakan kali ke-30, membincangkan isu-isu Shariah dan perbankan Islam dan bermula selepas Terawih sehingga sahur. Boleh bayangkan betapa peserta terpaksa mengorbankan waktu malam untuk bermuzakarah. Tajuk yang dibincangkan bagi saya menarik, tetapi ada banyak kelompongan. Bagi pemain perbankan Islam, ini antara 3 program 'grand' yang harus dihadiri, selain Majma' Fiqh OIC Muzakarah dan Annual Shariah AAOIFI Conference.

Tajuk yang dibincangkan ialah Ijarah Mausufah fi Zimmah, Derivatives and Applicability to Islamic Finance, Islamic Insurance Bond dan Accepting Secular Law in Islamic Finance Regulatory Framework.

Tajuk yang menarik, malangnya tidak dikupas secara tuntas, malah tidak juga diberi case study yang boleh dikaitkan dengan amalan kontemporari. Contohnya, Ijarah Mausufah Fi Zimmah (Sewa pada harta yang bakal diperolehi masa mendatang), yang berlegar pada kupasan sedia ada dalam buku teks Fiqh Muamalat. Sepatutnya tajuk ini boleh menjawab beberapa isu kontemporari seperti pembiayaan rumah untuk 'under construction' yang menjadi dilema perbankan Islam di Malaysia. Kemudian, tajuk Derivatives dikupas oleh pembentang dari Sepanyol yang bertutur Inggeris tetapi dialek 'Spanish' yang pekat, menyebabkan sukar memahami butir-butir perkataannya. Kesimpulan tempias-tempias oleh beliau ialah derivatives tidak seharusnya menjadi halangan kepada perbankan Islam. Satu kesimpulan yang menimbulkan keraguan kritis.

Tajuk yang lain juga ada yang sudah menjadi tazkirah, kerana pembentang mengupas tajuk undag-undang Islam seperti 'tiada sempadan'. Bagi beliau, 'haram' menerima undang-undang sekular sebagai kerangka undang-undang. Bagaimana di Malaysia dan negara-negara lain yang mengguna pakai English Law? Bahkan transaksi kewangan yang merentas negara? Beliau harus realistik dalam pengolahan tajuk tersebut.

Cuma ada yang baik ialah mengenai Islamic Insurance Bond oleh Sheikh Mahyuddin Al Qarhu Daghi, ulama dari Qatar. Beliau merupakan anak murid Sheikh Yusuf Qaradawi, dan saya bertemu kali pertama dengan beliau di Putrajaya ketika Majma' Fiqh OIC Muzakarah tahun 2007. Bersama saya ketika itu Ust. Zaharuddin (UIAM), sdr Yusri Mohamad (mantan Presiden ABIM), Ust. Zamri (Asian Finance)dan sdr Hijaz (dulu HSBC Amanah dan kini Peg Khas Timb Menteri Belia dan Sukan). Beliau mengupas tajuk Islamic Insurance dalam konteks insuran nyawa dan keberhutangan dengan baik. Konferens kali ini nampak kelompongannya apabila tidak mengeluarkan rumusan/ resolusi hasil muzakarah.

Beriktikaf di Masjidil Haram dan Nabawi juga pengalaman yang mengasyikkan. Masih terasa nikmat beribadat di sana tatkala menonton siaran langsung solat Terawih dari Masjidil Haram setiap malam Ramadan, di TV9 bermula jam 1.30pg. Ramai juga kenalan baru dan lama dipertemukan sepanjang di sana. Ada juga sahabat FB yang bertemu secara maya dipertemukan di sana.

Hari ini Ramadan semakin melabuhkan tirai. Pejam celik, pejam celik menghampiri Aidilfitri. Dengan berbaki Ramadan yang ada, marilah ambil peluang untuk berdoa kesejahteraan umat Islam di mana-mana sahaja. Doakan supaya rahmat dan hidayah Allah Ta'ala sentiasa dilimpahkan kepada umatnya, supaya sentiasa hidup dalam panduan dan pedoman. Kita juga tumpang simpati kepada keluarga dan insan yang kehilangan orang tersayang, golongan yang kurang berada dan mereka yang bertugas sepanjang hari kebesaran ini. Sesungguhnya nikmat yang paling tinggi selepas Ramadan ialah kualiti taqwa kita. Beruntung mereka yang benar-benar ikhlas dan bersungguh dalam menghidupkan Ramadan dengan amal ibadah.

Secara peribadi, saya dan isteri, Ruzieta Mohd Jusak dan anak, Balqis Solehah bt Mohd Hilmi memohon ampun dan maaf kepada sesiapa yang mengenali, Selamat Hari Raya Eidulfitri 1430, semoga selamat pulang dan kembali kepada mereka yang pulang ke kampung.

Kullu 'Am Wa Antum Bikhair.

Wednesday, August 19, 2009

Setelah Dimantankan

Setelah hampir 2 minggu dimantankan, baru diberi keizinan untuk mengemaskini blog ini. Alhamdulillah, proses transisi dan Majlis Perhimpunan Agung berjalan dengan baik. Walaupun sudah 2 minggu, namun masih terasa kenangan dan pahit getir sepanjang berada di 'madrasah' itu. Deringan telefon, balik mesyuarat hatta lewat malam, turun kampus dan negeri jumpa adik-adik, mengendalikan mesyuarat dan usrah, mengurus konflik dalaman dan negara, menulis kenyataan di media, dan banyak lagi kenangan. Sesungguhnya, jika keazaman dan niat kita memang serius untuk berbakti pada agama Islam, maka sudah tentu tindakan, program dan perancangan organisasi berteraskan niat tersebut. Oleh kerana itu, saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, kelemahan dan kesilapan sepanjang mengurus organisasi yang cuba belajar-belajar serius dalam berbakti pada agama.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat setia, yang juga dimantankan seperti Naim, Anwar Sazali, Mariati, Ikhram, Rozaidi, Sakinah dan ramai lagi, yang sebelum itu berada dalam pasukan, seperti Suhail, Mikael, Firdaus, Bukhori, Harmiza, Haidir, Shamsiah, Khalidah, Munirah, Saifullah, Helmi, Azmiza dan nama-nama yang pernah berada dalam saf yang lepas. Juga gabungan negeri dan kampus kerana menjadi sahabat yang ikhlas menggerakkan jentera
organisasi. Kerjasama dan ukhwah ikhlas yang ditunjukkan bakal menjadi modal dan bekalan untuk menghadapi masa depan. Pengalaman sebagai Setiausaha Agung 2005/ 2006 dan Presiden 2006/ 2009 telah mendewasakan dan mematangkan saya.

Juga kepada sahabat-sahabat di luar kerangka organisasi, yang komited dengan idealisme perjuangan ilmu seperti Wan Rausyakfikr, Hasanul NUS, Dzulkhairi Gamis, Nik Nazmi, teman-teman PII dan HMI, Hayrat Foundation Turki dan ramai lagi. Perhubungan dengan mereka telah memperkayakan lagi dimensi idealisme yang sewajarnya kita perkembangkan.

Saya ucapkan selamat meneruskan perjuangan kepada
saudara Faisal dan saf 2009/ 2010, di atas lantikan Presiden yang baru. Semoga baton perjuangan yang baru dihulurkan disambut dengan baik dan terus ikhlas dalam perjuangan agama.

Terima kasih juga kepada semua generasi awal yang telah mewarisi sebuah wadah yang baik dan medan latihan untuk belajar tentang sebuah perjuangan dalam agama. Usia hampir 5 dasawarsa merupakan usia yang penting untuk mengiktiraf sumbangan kita dan juga perlu muhasabah untuk kebaikan mendatang.

Saya meyakini bahawa organisasi yang sedia ada merupak
an wadah untuk mendapat reda Allah Ta'ala, bukan segala-galanya. Bagi saya, ia merupakan satu permulaan kepada sebuah kehidupan yang lebih mencabar. Apa yang penting ialah, kita mengurus sebuah organisasi ke arah sebuah kehidupan hakiki, yang seperti Imam Al Ghazali sarankan, iaitu pembinaan potensi diri manusiawi yang seimbang rohaninya, akalnya, jasmaninya dan jiwanya.

Pesanan yang penting saya fikirkan ialah, "Jangan lupa pengkalan, walau di mana kita berada, Hidup Biar Berjasa!"Friday, July 17, 2009

Gugurnya Permata Ummat 17 Julai 2009, Jumaat

(ketika lawatan kerja di Sarawak, 27 Jan 2009)

Lama rasanya tidak mengemas kini blog, memandangkan sudah ada satu lagi instrumen jaringan sosial yang multi- effect sifatnya iaitu 'Muka Buku'. Sifatnya yang dinamik dan multi effect itu membuatkan lupa seketika untuk mengemaskini blog.

Namun demikian, kali ini mahu dedikasikan penulisan kepada Allahyarham Ustaz Awan Pon yang baru meninggalkan kita semalam, 17 Julai 2009, Jumaat. Seorang daie yang tulen, murabbi yang ikhlas dalam perjuangan, tokoh dakwah yang disegani segenap lapisan pemimpin, dan pelbagai sifat mulia yang boleh dikatakan sempurna tentang beliau.

Itulah sifat orang yang alim. Saya bukanlah dikatakan selalu berjumpa, mempunyai hubungan yang rapat dengan beliau, memandangkan mungkin lokasi Kl- Sarawak yang memisahkannya. Namun, hampir semua cerita oleh kebanyakkan orang akan menceritakan hal yang positif dan mulia tentang beliau.

Pertama kali bertemu mata ialah tatkala menziarahi beliau dalam rangka lawatan kerja ke Sarawak pada 27 Januari 2009 http://hilmimadani.blogspot.com/2008/01/27-januari-2008-lawatan-kerja-di.html. Orangnya sejuk mata memandang, lembut bicaranya, mudah rapat dengan sesiapa yang bertemunya, mempunyai ingatan yang kuat, apabila sering bertanya khabar sahabat2 yang pernah mengunjungi beliau,dan mempunyai sifat yang unik iaitu gemar bergambar dan celik blog juga. Boleh dikatakan pandai meraikan kecenderungan anak muda masa kini. Beliau ada bercakap, sering memantau tulisan anak- anak buahnya, termasuk di kalangan PKPIM dan Perkepis untuk mengikuti perkembangan tulisan.

Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan meletakkan di kalangan para salihin. Patah tumbuh hilang berganti, tidak ada insan persis beliau yang boleh menggantikan beliau. Tidak rugi rasanya bersahabat dengan orang yang 'alim. Semoga muncul lagi sosok daie seperti beliau dalam kancah ummat yang sedang bergelora ini. Al Fatihah...


* Takziah juga diucapkan kepada mendiang Teoh Beng Hock, ymeninggal secara mengejut, meninggalkan pelbagai misteri dan teori konspirasi.


Monday, June 08, 2009

Balqis Solehah Setahun

Hari ini 8 Jun 2009. Setahun yang lepas, 8 Jun 2008, isteri saya (Ruzieta Mohd Jusak) selamat melahirkan puteri perempuan yang bernama Balqis Solehah bt Mohd Hilmi. Hari ini genap beliau berumur setahun. Alhamdulilah, pengalaman ibu bapa saya yang sabar mendidik, mengasuh, memberi belanja sekolah, mengajar Al Quran akhirnya dirasai oleh saya.

Sebenarnya tidak mudah menjadi ibu bapa. Sabar, merupakan sifat yang paling utama dimiliki oleh ibu bapa. Ada kalanya, jika kita melihat anak meragam, menangis, membuat sepah, menganggu tugasan kita, sebenarnya itu yang pernah kita buat kepada ibu bapa kita. Alhamdulillah, walaupun ibu bapa kita tidaklah berpelajaran tinggi, tetapi mereka tahu sifat sabar dan berjaya mendidik kita dengan baik.

Selamat pengantin baru saya ucapkan kepada teman2 yang baru mendirikan rumah tangga sepanjang cuti sekolah ini. Ada yang berkata cuti sekolah biasanya 'musim mengawan';). Kepada teman2 yang lain, saya mendoakan agar terus dipertemukan dengan bakal pasangan hidup. Paling penting ialah, kita mendoakan ibu bapa kita yang telah membesarkan kita sehingga kita menjadi 'manusia' hari ini.


Semoga Balqis Solehah dapat menjadi anak yang solehah, mendoakan kedua ibu bapa dan cemerlang dunia dan akhirat.;)

Sunday, June 07, 2009

Men 'out-performed at university'- BBC

"Female students are ahead of men in almost every measure of UK university achievement, according to a report from higher education researchers", menurut laporan BBC yang memetik laporan Higher Education Policy Institute. Kajian menunjukkan kecenderungan pelajar wanita semakin menonjol di institut pengajian tinggi di UK.

Fenonema ini berlaku juga di Malaysia. Kemasukan pelajar perempuan di IPTA meningkat setiap tahun. Apakah faktor yang 'memenangkan' ramainya pelajar perempuan sehingga berjaya masuk dan mendapat gred yang baik di universiti. Ada yang mengatakan, sistem pelajaran berorientasikan peperiksaan satu advantage kepada kelompok pelajar wanita. Barangkali ada kebenarannya. Tetapi menyalahkan punca juga tidak benar.

"However the report also shows that the greater success of women in education is a global pattern - suggesting it is more than the local circumstances of particular types of exam".

Oleh itu, ada beberapa perkara yang perlu dilihat secara kritis;

1) Beruntung kepada sesiapa yang mempunyai anak perempuan, kerana saluran kejayaan telah terbentang luas.

2) Akan tetapi, jalan kejayaan jika dipenuhi dengan ramai yang ghairah akan kejayaan akan memaksa persaingan

3) Persaingan akan menuntut persiapan dan usaha yang bersungguh. Persaingan juga satu pelaburan dan permainan 'kalah- menang'. Ada ketika jika obses dengan persaingan, sekiranya tidak mencapai matlamat akan kecewa.

4) Ramai pelajar perempuan yang berjaya akan melahirkan kelompok wanita yang berkerjaya dan profesional kelak. Makanya, mereka ini diiktiraf sebagai kelompok pembuat dasar negara.

5) Apabila ramai wanita yang berjaya, berpangkat tinggi, kelompok lelaki pula akan merasai inferior.

6) Maka jurang perkahwinan juga mungkin lebar, kerana sikap inferior pihak lelaki. Pihak lelaki takut untuk berkahwin dengan wanita hari ini. Adakah kaum lelaki perlu salahkan pihak wanita?

7)Nampaknya ini masalah global, bukan masalah Malaysia sahaja. Mungkin pihak lelaki perlu mencari formula tersendiir untuk mengangkat kualiti kaum adam ini

Wednesday, April 29, 2009

LIBERALISASI EKONOMI: CABARAN DAN PELUANG

Mohd Hilmi Ramli


Pengumuman YAB Perdana Menteri untuk meliberalkan ekonomi Malaysia bukan perkara yang baru. Hakikatnya, amalan dan dasar negara kita untuk mengambil pendekatan meliberalkan ekonomi pernah diadakan suatu ketika dahulu. Pada tahun 90-an, Malaysia pernah membuka ruang untuk pelabur luar membeli saham/ ekuiti sehingga 30% dalam badan korporat Malaysia. Tujuan ketika itu ialah menarik perhatian pelabur luar supaya menyimpan dan melabur duit di Malaysia dan mempromosikan Malaysia sebagai salah satu pusat kewangan antarabangsa yang mampan. (Kok Fay Chen dan K. S Jomo).

Dasar YAB Perdana Menteri yang baru ini sebenarnya melakukan pendekatan yang dinamik dalam menguruskan ekonomi negara. Umpama ‘getah’ yang boleh dilenturkan sebesar yang mungkin, dan dibiarkan dalam keadaan sedia ada. Jika dirasakan perlu melenturkannya, boleh dipanjangkan sejauh mungkin. Jika mahu kekal seperti sedia ada, maka kekalkan dalam bentuk sedia ada. Hakikatnya, ‘getah’ tetap ‘getah’ juga, walaupun dilenturkan entitinya.

Meliberalkan ekonomi boleh difahami sebagai satu usaha menggalakkan persaingan secara merit, dalam konteks mengejar dan membangunkan sumber/ lebihan aset negara atau individu. Dalam kerangka falsafah dan wacana liberal ekonomi semasa, apa yang mereka perjuangkan ialah kebebasan mutlak inidvidu atau pasaran yang menentukan perjalanan ekonomi. Bahkan menolak campur tangan negara yang hanya secara minimal sahaja dibenarkan. Dari Adam Smith, David Hume, David Ricardo, sehingga tokoh ekonomi liberal kontemporari seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman, semua mengangkat darjat humanisme sebagai ukuran mutlak kejayaan seseuatu ekonomi. Tidak ada peranan kerajaan, bahkan agama sebagai pemandu dan panduan ekonomi negara. Bagi mereka, manusia perlu diberi kebebasan mutlak mengaut keuntungan, walaupun dengan menggondolkan tanah, menipu, merampas hak orang atau menindas.

Dasar meliberalkan ekonomi negara tidak sama dengan kerangka falsafah pemikiran yang dianjurkan oleh tokoh- tokoh seperti itu. Hakikatnya, Malaysia masih mengambil pendekatan dualistik atau ‘serampang dua mata’, iaitu membuka ruang pesaing luar untuk melabur dan pada masa yang sama kerajaan berperanan teguh dan berdisplin mengawal secara hikmah ekonomi negara.

Jika dilihat dalam konteks falsafah ekonomi negara, dasar ekonomi negara merupakan adunan tiga bentuk pemikiran falsafah ekonomi yang dominan, iaitu sosialisme, kapitalisme (neo- liberal) dan Islam sendiri. Walaupun ada ilmuwan ekonomi Muslim seperti Umar Chapra yang menentang apabila mengatakan orientasi kapitalisme dan sosialisme ada persamaan kefahamannya dengan orientasi Islam. Bagi beliau, kefahaman itu menunjukkan kedangkalan prinsip asas dalam ketiga- tiga dasar pemikiran itu (Umar Chapra).

Namun demikian, hakikatnya ada nilai yang dikongsi bersama dalam ketiga- tiga pemikiran tersebut yang akhirnya boleh ditemui dalam ajaran Islam sendiri.

Tidak keterlaluan mengatakan corak dan gaya mengurus ekonomi Malaysia tidak akan lari daripada tiga komponen falsafah pemikiran ekonomi ini. Tidak boleh mengatakan ekonomi Malaysia kapitalisme per- se, apabila melihatkan penumpuan besar kepada pembangunan projek mega dan pembukaan sektor ekonomi yang menggalakkan keuntungan maksimum. Ini kerana, Malaysia banyak membantu mengangkat martabat ekonomi masyarakat miskin dan kaum yang memerlukan, seperti memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB), Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN), Dasar Penswastaan dan banyak lagi.

Hatta kerajaan sentiasa mengumumkan agenda membasmi kemiskinan, yang boleh dilihatkan kejayaannya, apabila mensasarkan tahun 2010 sebagai bebas daripada kemiskinan tegar. “Menurut kajian Jabatan Statistik, bahawa pendapatan isu rumah Malaysia meningkat kepada RM 3,686 sebulan pada 2007, daripada RM 3, 249 pada tahun 2004, peningkatan sebanyak 4.3 peratus, yang disebabkan pertumbuhan ekonmi yang positif, yang menjana peluang pekerjaan serta pendapatan rakyat Malaysia” (Bernama 7 April 2008)

Malah, jika mengatakan menggunakan kerangka ekonomi Islam secara menyeluruh, tidak tepat juga. Walaupun ada menjurus kepada mengangkat keadilan dan mengurus kemiskinan, melalui pembahagian wang zakat dan seumpamanya, hakikatnya masih ada lagi kelompongan yang perlu diperbaiki.

Jika kerangka ekonomi Islam digunakan, seharusnya falsafah ekonomi Islam diajar dan dijadikan silibus utama dalam semua pendidikan ekonomi yang ada di sekolah dan universiti. Tokoh ekonomi Muslim seperti Al- Maqarizi, Ibn Khaldun, Abu Yusuf dan ramai lagi diperkenalkan dan dikembangkan ideanya. Apa yang ada ialah subjek dan buku teks ekonomi yang didominasi oleh kerangka fikir Barat yang sama ada berpaksikan kapitalisme atau sosialisme. Hanya yang ada ialah usaha bersendirian dan sesetengah pihak sahaja yang bersungguh mengangkat wacana ekonomi Islam sebagai teras utama.

Kehadiran perbankan Islam dilihat sebagai ‘menyelamatkan’ sektor ekonomi secara keseluruhan, kerana menggunakan kerangka ‘Shariah’ dalam menguruskan aktiviti perbankan. Walaupun masih muda dan berpotensi jauh, perbankan Islam sebenarnya harus melonjak jauh dengan ‘membersihkan’ diri daripada elemen perbankan konvensional yang masih melekat. Antara isu yang perlu ditangani ialah sistem interest, fiat money dan fractional reserve system. (Kamel Mydin Meera)

Apabila melihat dasar yang dinamik dan unik ini, Malaysia berusaha menguruskan ekonomi negara menggunakan acuan tersendiri. Usaha ini boleh menampakkan kejayaan dalam sejarah mengurus negara, terutamanya pada tahun krisis 1997. Perdana Menteri ketika itu, Tun Mahathir mengambil sikap ‘melawan arus’, apabila tidak meminjam daripada IMF untuk menguruskan ekonomi negara, berbanding dengan Korea Selatan, Thailand dan negara lain.

Dalam konteks hari ini, dasar meliberalkan ekonomi negara ada beberapa faktor yang perlu dilihat secara kritis;

1) Apabila kerajaan membuka polisi untuk pelabur luar memiliki saham/ekuiti dan syarikat insurans adalah usaha yang positif. Tujuannya adalah mempromosi pelabur luar melabur di Malaysia. Apabila sejumlah wang yang besar dilaburkan di Malaysia, ekonomi negara boleh dipacu dengan segera. Putaran ekonomi dan ‘purshasing power’ dari sektor kerajaan sehingga individu dapat dijana. Namun demikian, bagi perbankan Islam, cabaran sangat getir. Ekuiti sebesar 70% yang diperolehi oleh pelabur luar dalam sesebuah perbankan Islam tempatan sebenarnya telah ‘mencabar’ dasar kuota yang sering dipertahankan. Namun dalam konteks ekonomi semasa, dasar ini melawan arus. Sudah tentu bagi orang Melayu, secara diam- diam, polisi terbuka dan merit telah berjalan dan menuntut supaya lebih bersedia dan berdaya saing. Secara objektif, tidak ada penentangan secara kuat dari orang Melayu, memandangkan mungkin subjek ekuiti dalam perbankan Islam masih jauh dan tidak melekat di sanubari mereka. Jika dasar merit dibuka secara total dalam aspek pendidikan seperti kemasukan MRSM atau universiti, barangkali penentangannya akan kuat. Ini kerana isu pendidikan sangat kuat dalam sanubari mereka.

2) Dua lesen perbankan Islam kepada pemain luar negara dengan modal AS$ 1 Billion menuntut perbankan Islam sedia ada bersaing dengan kuat dan dedikasi. Dari segi modal ‘poket’, perbankan Islam dari luar negara, hakikatnya mempunyai lebihan modal yang besar dan banyak, kerana industri minyak yang membantu. Justeru memungkinkan mereka mempunyai pakej produk dan servis, serta fasiliti perbankan yang lebih menarik dan dinamik.

3) Malah, dalam konteks produk perbankan Islam, pemain luar negara mampu menawarkan produk yang kurang kontroversi. Berbanding dengan perbankan Islam tempatan, apabila Hakim Wahab Patail mengisytiharkan produk Bai’ Bithama Ajil tidak patuh Shariah (non- compliant) pada Julai 2008, merupakan satu ‘wake up’ call kepada semua perbankan Islam. Maknanya, akan menjejaskan hampir majoriti portfolio perbankan Islam yang menggunakan BBA akan dikategorikan sebagai tidak patuh Shariah. Walaupun begitu, keputusan itu dikritik kerana tidak menggunakan kaedah yang kemas dalam mengeluarkan penghakiman kerana tidak merujuk kepada pakar Shariah perbankan Islam, bahkan dikatakan telah ‘re- write’ kontrak sedia ada yang telah dipersetujui oleh pelanggan dan bank. Namun, pada Mac 2009 yang lalu, keputusan terbaru mengenai kepatuhan Shariah produk BBA oleh Bank Islam telah diisytiharkan kemenangan moral kembali kepada perbankan Islam.

4) Namun demikian, tidak selamanya perbankan Islam tempatan boleh selesa dengan produk yang sedia ada. Persaingan apabila ‘langit luas terbuka’ menuntut kreativiti yang dinamik dan ketajaman membaca situasi pasaran untuk mempromosikan produk tempatan.

5) Polisi 70 % tidak dibuka kepada perbankan komersial konvensional (Commercial bank), hanya perbankan pelaburan (Investment bank) sahaja. Pelabur luar sebenarnya berminat dengan perbankan komersial konvensional hakikatnya, kerana pakej dan pasaran perniagaan semasa (retail market) lebih menarik dan mudah mengaut untung. Permintaan membeli rumah, kereta, deposit dan sebagainya mempunyai permintaan yang berterusan, dan boleh menjamin pusingan pasaran yang konsisten. Berbanding dengan perbankan pelaburan, yang menumpukan kepada capital market (modal pasaran) seperti sukuk, bond dan real estate yang terlalu terhad.

Justeru, apakah manfaat liberalisasi ekonomi kepada rakyat secara keseluruhan? Mungkin peringkat mikro ekonomi, dasar ini tidak dekat dengan jiwa masyarakat Malaysia, terutama bila mahu dikaitkan dengan penyelesaian masalah ekonomi seharian. Namun, di peringkat makro ekonomi dan jangka masa panjang, liberalisasi ekonomi ada peluang untuk dijayakan, terutamanya menjadikan Malaysia sebagai hub perbankan Islam sedunia. London berjaya dari segi menarik pelabur sebagai hub kewangan konvensional antarabangsa. Malaysia semestinya merancang dan menyusun strategi ke arah itu.

Kesimpulannya, liberalisasi ekonomi ini harus menguntung rakyat Malaysia sendiri. Ini boleh dilakukan dengan melakukan kempen kesedaran menyokong produk dan servis perbankan Islam di kalangan massa, menggalakkan pelaburan yang sah/ patuh Shariah di kalangan massa, menggalakkan pembelian emas dinar sebagai pelaburan masa depan dan mengagih keuntungan pelaburan oleh perbankan atau mana- mana pelaburan kerajaan untuk membangunkan rakyat.